Các ứng dụng của Nhôm Việt Nhật trong cuộc sống

Mã sản phẩm: 2

Với đặc tính nhẹ, linh hoạt, dễ gia công, nhôm thanh định hình được sử dụng phổ biến trong một số ngành như truyền thông quảng cáo, thể thao, quân sự...

Với đặc tính nhẹ, linh hoạt, dễ gia công, nhôm thanh định hình được sử dụng phổ biến trong một số ngành như truyền thông quảng cáo, thể thao, quân sự...

Cột cờ nhôm  Chân đế máy nhôm  Lam nhôm chắn nắng  Tủ nhôm 
       
     
       
Vỏ động cơ  Vali Nhôm     

 

 

Đang xử lý...