Nhôm Công Nghiệp dùng trong Năng lượng

Mã sản phẩm: 5614-2580

Trong công nghiệp, nhôm định hình được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp năng lượng như sử dụng làm khung tháp gió, khung pin năng lượng mặt trời…

Trong công nghiệp, nhôm định hình được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp năng lượng như sử dụng làm khung tháp gió, khung pin năng lượng mặt trời…

 

Đang xử lý...