Hỗ trợ cơ khí

Mã sản phẩm: 1312-7017

Trong công nghiệp, nhôm định hình có vai trò quan trọng trong ngành hỗ trợ cơ khí (Băng tải, băng chuyền, giá kệ để hàng, bàn thao tác làm việc trong nhà máy, hệ tản nhiệt, khung máy CNC...). 

Trong công nghiệp, nhôm định hình có vai trò quan trọng trong ngành hỗ trợ cơ khí (Băng tải, băng chuyền, giá kệ để hàng, bàn thao tác làm việc trong nhà máy, hệ tản nhiệt, khung máy CNC...). 

 

Đang xử lý...