Nhôm Thỏi / Aluminium Ingots

Mã sản phẩm: 7825-7043

We use primary Aluminium ingots as our raw materials, which is source and selected from different countries based on the composition and surface to ensure the best quality.


 

 

Chúng tôi sử dụng thỏi nhôm chính là nguyên liệu để gia công đùn ép sản phẩm của nhôm Việt Nhật , được lựa chọn từ các nước khác nhau dựa trên các thành phần và bề mặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm của Nhôm Việt Nhật 
 

We use primary Aluminium ingots as our raw materials, which is source and selected from different countries based on the composition and surface to ensure the best quality.

 

Đang xử lý...