Cốp Pha Nhôm / Aluminum Formworks

Mã sản phẩm: 2017-06

CỐP PHA NHÔM  / Aluminium Formworks

Với lợi thế của hợp kim nhôm, Sản phẩm cốp pha nhôm được sử dụng lại ít nhất 300 lần, Và đặc biệt có thể tái sử chế để sử dụng lại .  Bên cạnh đó nó còn tiết kiệm được nhiều chi phí như: Bê tông, nước , vữa trát, nhân công lao động… Cốp pha Nhôm có khẳ năng tạo hình dạng , Có khi được sử dụng không cần phải trát vữa … Đây là một trong những phát minh mới của thế giới được nhà máy Nhôm Việt Nhật đưa vào ứng dụng 

 

Aluminum formworks/ Cốp pha nhôm

The biggest cost advantage of aluminum alloy panel system is that it can be reused many times. Current standard panels can be used for at least 300 times. And at last, the damaged ones can be recycled and remelted for further use. Meanwhile, it’s able to save much cost on concrete, salt, water and mortar production, transportation, plastering labor etc since the concrete used on aluminum formworks have a high capability of forming shape and can be free of plastering. With the times to be reused, its economic benefit becomes more and more obvious.

Với lợi thế của hợp kim nhôm, Sản phẩm cốp pha nhôm được sử dụng lại ít nhất 300 lần, Và đặc biệt có thể tái sử chế để sử dụng lại .  Bên cạnh đó nó còn tiết kiệm được nhiều chi phí như: Bê tông, nước , vữa trát, nhân công lao động… Cốp pha Nhôm có khẳ năng tạo hình dạng , Có khi được sử dụng không cần phải trát vữa … Đây là một trong những phát minh mới của thế giới được nhà máy Nhôm Việt Nhật đưa vào ứng dụng 

Các modun lắp ghép Cốp pha nhôm Được sử dụng rộng dãi  trong xây dựng

Các modun lắp ghép Cốp pha nhôm Được sử dụng rộng dãi  trong xây dựng

Với lợi thế của hợp kim nhôm, Sản phẩm cốp pha nhôm được sử dụng lại ít nhất 300 lần, Và đặc biệt có thể tái sử chế để sử dụng lại .  Bên cạnh đó nó còn tiết kiệm được nhiều chi phí như: Bê tông, nước , vữa trát, nhân công lao động… Cốp pha Nhôm có khẳ năng tạo hình dạng , Có khi được sử dụng không cần phải trát vữa … Đây là một trong những phát minh mới của thế giới được nhà máy Nhôm Việt Nhật đưa vào ứng dụng 

 

Đang xử lý...