Australia chấm dứt điều tra chống trợ cấp đối với nhôm đùn ép Việt Nam

Cụ thể, với chống trợ cấp, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã xác định rằng các nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam đã không nhận được bất cứ trợ cấp có thể đối kháng nào từ chính phủ Việt Nam cho sản phẩm bị điều tra hoặc có nhận được trợ cấp nhưng lượng trợ cấp không vượt quá mức tối thiểu.

Do đó, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với Việt Nam. Riêng với vụ việc điều tra chống bán phá giá vẫn tiếp tục được tiến hành.

 

Đang xử lý...